De minnet meg på at jeg er frisk og rask.
At mine føtter fortsatt kan løpe, at jeg kan hva jeg vil.